Onsdag 8 juli: Joel 2:18–32

Denna vecka läser vi ur Joel, Obadja och Jona. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av LarsOlov Eriksson, lektor på Johannelunds teologiska högskola.

Läs Joel 2:18–32.

Med denna del av boken inleds löftena eller Guds svar på det som tidigare predikats. Vad är det som Herren lovar?

Hur är Guds ande synlig i dag i det sammanhang där du är med?