Onsdag 8 april: Glöm inte att känna tacksamhet

Denna vecka läser vi ur Femte Mosebok. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Jonathan Andersson, kursföreståndare Bibellinjen, Hjälmareds folkhögskola.

Läs kapitel 8.

I vår del av världen har vi det för det mesta väldigt bra. Materiellt lider vi inte nöd och de allra flesta kan ställa fram mat på bordet. Vi slänger 26 kilo mat och dryck via avloppet per person varje år. Det är ganska mycket. Vi får öva oss i att känna tacksamhet och rikta vår tacksamhet åt rätt håll.

Vad känner du tacksamhet för idag? Vilka aktiva handlingar leder din tacksamhet dig till?