Onsdag 7 oktober: Habackuks vädjan

Läs Habackuk 1.

Detta kapitel återger en dialog mellan profeten Habackuk och Gud. Habackuk frågar först varför Gud inte gör någonting åt våldet och orättvisan i världen. När Gud svarar att han ska resa upp de grymma babylonierna för att erövra Jerusalem blir Habackuk ännu mer konfunderad: Hur kan Gud använda sådana hemska människor för att tukta dem som är relativt bra?

  • Varför gör inte Gud mer åt ondskan som finns i världen?
  • Hur skulle Gud kunna skapa en bättre värld – men med den fria vilja ändå i behåll?

Den här veckan läser vi ur Nahum, Habackuk och Sefanja. Faktatexterna och reflektionerna är skrivna av Ray Baker, bibellärare vid CredoAkademin Stockholm