Onsdag 4 mars: Jos 5–6

Denna vecka läser vi ur Josua. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Jonas Nordén, EFS missionär i Addis Abeba, Etiopien.

Läs kapitel 5–6.

Det var inte Josua som erövrade Jeriko, det var Herren själv. Efter tydliga anvisningar gjorde bara Josua och folket som Gud ville.

Ligger det inte en stor hemlighet här? Hur ofta vill inte vi göra saker på vårt eget sätt, ”efter eget huvud”? Vad kan det innebära för dig personligen och för ditt lokala sammanhang att lite mer lyssna efter Guds tilltal och direktiv? Vad tror du att resultatet av det skulle bli?