Onsdag 30 september: Dom och Frälsning

Läs Hes 33–34.

Gud vill ge frälsning till människan, till dig. Gud vill ha relation med dig, men kan inte i sin godhet ge avkall på att ta itu med det som är ont, det som lockar dig bort från honom. Inget mörker finns i Gud, därför måste alltid mörkret få sin dom av honom. Allt för att ge liv, frälsning och framtid.

Vad innebär det för dig? Kan du se Guds nåd i Guds dom?

 

Den här veckan läser vi ur Hesekiel. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Susanne Wikström, präst i Luleå domkyrkoförsamling.