Onsdag 30 december: Elitkristna? Verkligen?

Läs 1 Tim 4–5.

Liksom i 1 Tim 1:3 varnar Paulus här för villoläror. Under den här tiden fanns det, både i Korinth och Kolossai, församlingsmedlemmar som ansåg sig besitta gnosis – en särskild kunskap om Kristus – och därför betraktade sig som bättre kristna än de andra medlemmarna, elitkristna. Denna villolära utvecklades sedan till det vi kallar för Gnosticism.

Timotheos uppmanas att undervisa den sanna läran, inte bara i ord utan också i handling: ”Var en förebild för de troende i allt du säger och gör, i kärlek, tro och renhet… Ta vara på den nådegåva du har …”. Hela hans liv ska vara ett vittnesbörd. Detta sker genom gudsfruktan, kärlek, tro och renhet och genom nådegåvorna.

Be och meditera över på vilket sätt ditt liv, med dina nådegåvor, din gudsfruktan och din kärlek, kan vara ett vittnesbörd för människor som du möter.

Denna vecka läser vi ur Första och Andra Timotheosbreven. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Sofie Siverman, projektledare för insamling, EFS.