Onsdag 3 juni: Bygga till Guds ära

Denna vecka läser vi ur Första Kungaboken. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Vincent Ihlberg, ungdoms- och ”Team Jesus Generations”-konsulent, Salt riks.

Läs kapitel 9–10.

Salomo byggde ett enastående tempel till Herrens ära (9:1). Vad har du lust och längtan efter att få bygga till Guds ära?

Trots det vackra templet vill Gud främst se ett vackert hjärta i Salomo (9:4). Vilka steg kan du ta för att växa i ärlighet och uppriktighet? Mot Gud, människor i din närhet och dig själv?

Drottningen av Saba blev djupt berörd av mötet med Salomo när hon såg hur Gud välsignat honom. På samma sätt ska vi kristna ha ryktet om oss att vara ett välsignat folk. Vilket rykte vill du ska finnas om dig och ditt liv? Om din församling?