Onsdag 28 oktober: Ester 4–5

Läs Ester 4–5.

När Mordokaj säger att Ester ska använda sin position för att rädda judarna reagerar hon med rädsla att mista sitt eget liv. Mordokaj hjälper henne att se det större perspektivet. Gud har kontrollen. Hon är inte där hon är av en slump. Hon behöver nu ta en risk och räkna med Guds favör.

Hur skulle en liknande stor eller liten risk se ut i ditt liv eller sammanhang och skulle du räkna med Gud och ta en risk? Vad är det värsta som kan hända?

 

Denna veckan läser vi ur Esters bok. Faktatexten och de dagliga reflektionerna är skrivna av Maria Smeds, utvecklingskonsulent EFS.