Onsdag 27 maj: Att älska i handling och sanning

Denna vecka läser vi ur Johannesbreven. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Charlotta Nordström, styrelseledamot Salt och student vid Johannelund.

Läs 1 Joh 3.

Johannes skriver att de som syndar inte känner Gud och har inte sett honom. Den som är född av Gud syndar inte. Hur går det ihop, alla människor har syndat och gått miste om härligheten ifrån Gud skriver Paulus, är vi då inte Guds barn?

Om vi ser någon av våra bröder eller systrar lida nöd så ska vi hjälpa dem. Vi ska inte älska med tomma ord utan med handling och sanning. Hur älskar man någon med handling och sanning? Har du någon i din omgivning som det fattas något hos som du kan hjälpa? Be för alla dem som idag får sin kropp kränkt av någon annan.