Onsdag 25 november: Jag befriar dig från din skuld

Läs Sakarja 3–4.

Herren befriar från skuld – bär inte på saker i onödan. Jesus vill och har tvättat oss rena från synd. Likt översteprästen Josua får vi uppleva befrielse och kläs i nya kläder. Vilket nåd!

Gud lovar att vi ska få hämta styrka och kraft hos honom. Har du upplevt att du fått kraft av den heliga Anden? Hur var det?

Denna vecka läser vi ur Haggaj, Sakarja och Malaki. Faktatexterna och reflektionerna är skrivna av Johanna Björkman, generalsekreterare för Salt  barn och unga i EFS