Onsdag 25 mars: Frihet och frukt

Denna vecka läser vi ur Galaterbrevet och Efesierbrevet. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Hanna Lundqvist, utvecklingskonsulent för EFS och Salts Bibelår.

Läs Gal 5–6

En tro som tar sig uttryck i kärlek, som är fri och i sin frihet bär goda frukter, det är en sådan tro Gud vill ge oss. Läs igenom andens frukter igen. Välj någon som du upplever att du längtar efter mer av och be Gud att han ger dig tillfälle att öva den i dag.