Onsdag 24 juni: Öppna deras ögon

Denna vecka läser vi ur Andra Kungaboken. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Hanna Lundqvist, utvecklingskonsulent för EFS och Salts Bibelår.

Läs kapitel 6:1–23.

Här läser vi en fantastisk beskrivning av ett krig som aldrig blir av. Om hur Gud först öppnar ögonen så att motståndarna ser änglarna som strider för Israel, och sedan gör dem blinda och för dem till en annan plats och därefter hur de äter middag tillsammans med varandra.

Även i dag får vår bön vara: Herre öppna deras ögon! Herre slut deras ögon! För vilka ber du dessa böner idag?