Onsdag 23 december: Den rättfärdige och den onde

Läs 10:27–32, 11:3–11, 12:26–28, 15:8–9, 17:13, 25:26, 29:6–7

Ordspråksboken delar in människan i två olika grupper, de rättfärdiga och de onda. Hennes respons på livets olika situationer bestämmer till vilken av dessa två grupper hon ansluter sig. Den vise kommer att vara rättfärdig, men dåren balanserar alltid på gränsen till onda handlingar.

15:8-9 ”Den ondes offer väcker Herrens avsky, den rättrådiges bön behagar honom. Herren avskyr syndigt leverne, strävan efter rättfärdighet älskar han.”

Gud vet att vi inte alltid kan leva efter hans vilja. Även den som gör sitt allra bästa falerar. Flera gånger om dagen faktiskt. Det var ju därför Jesus var tvungen att offra sitt eget liv. Men Gud ser till våra hjärtan och han älskar att se när vi strävar efter rättfärdighet. Och när vi falerar finns nåden!

Till vad strävar du?

 

Denna vecka läser vi ur ordspråksboken. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Sofie Siverman, projektledare för insamling, EFS kansli Uppsala.