Onsdag 22 april: Bergspredikan

Denna vecka läser vi ur Matteusevangeliet. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Elisabet Svedberg, präst i EFS och bibellärare på Bibelfjäll i Hemavan.

Läs kapitel 5.

Jesus säger: ”Saliga de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket” Att vara fattig i anden kan tolkas som att vara medveten om sitt totala beroende av Gud.

Fundera över: Vad innebär det för mig i min vardag att vara helt beroende av Gud?

Jesus säger: ”Om någon vill tvinga dig att gå en mil i hans tjänst, gå två mil med honom” . Utifrån detta brukar vi tala om att gå ”en extra mil” för att uppmuntra varandra att göra det ”lilla extra” för någon annan. Fundera på: Om någon skulle behöva gå en extra mil för din skull, hur skulle det kännas? Tror du att det skulle det vara en positiv eller en negativ upplevelse ?