Onsdag 21 oktober: Jobs svar på Sofars första tal

Läs Job 12:1–25.

Detta är ett av Jobs svar på vad en av vännerna sagt. Vad lär det om mänsklig vishet i motsats till gudomlig vishet? Och vad säger det om Jobs förståelse av Gud?

Om du skulle formulera dig kring hur du uppfattar Gud, vad skulle du lyfta fram?

 

Denna vecka läser vi ur Jobs bok. Faktatexten och de dagliga reflektionerna är skrivna av LarsOlov Eriksson, lektor på Johannelunds teologiska högskola.