Onsdag 19 augusti: Hosea 6

Denna vecka läser vi ur Hosea. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Charlotte Nordström, vice ordförande i Salts styrelse.

Läs kapitel 6.

I vers 3 kan vi läsa om att Israels folk vill ”lära känna Herren”. Detta är ett begrepp dyker ständigt upp i boken. Gud vill att hans folk ska lära känna honom eller få kunskap om honom. Fundera över på vilket sätt du kan lära känna Gud bättre.

Gud eftersöker kärlek och kunskap inte offer. Han vill inte se tomma gärningar utan ett hjärta som älskar Gud. Finns det tomma gärningar i ditt liv?