Onsdag 18 november: Heb 5-6

Läs Hebreerbrevet 5–6.

Det verkar som att mottagarna till brevet stannat upp i tron och inte fortsatt att växa och detta är tungt för författaren att bära. Hur gör du för att fortsätta att växa i tron?

På vilka sätt kan du utmana och rusta andra i sin tro?

 

Denna vecka läser vi ur Hebreerbrevet. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Malin Söderstjerna, präst EFS Sundsvall.