Onsdag 18 februari: 3 Mos 8–9

Denna vecka läser vi ur Tredje Mosebok. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Vincent Ihlberg, ungdoms- och ”Team Jesus Generations”-konsulent, Salt riks.

Läs kapitel 8–9

Prästen var avskild för Herren och var den enda som fick gå in i det allra heligaste, där Guds närvaro var som starkast. Genom Jesus är vi alla som tror på honom präster som får gå in i det allra heligaste och göra tjänst. Prästen skulle dagligen göra tjänst inför Herren.

Fundera över din egen dagliga gudstjänst. Har du en rutin som fungerar för dig? Vilka människors sammanhang har Gud lagt på ditt hjärta att stå i förbön för? Fundera på hur du kan hitta en god rutin att dagligen göra din prästtjänst inför Gud.