Onsdag 17 juni: Söka uthålligt

Denna vecka läser vi ur Höga visan. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Kerstin Oderhem, distriktsföreståndare i EFS Sydöst-Sverige.

Läs kapitel 3.

Kvinnan söker mannen och hittar honom inte. Hon söker uthålligt efter honom tills hon finner honom. När Jesus undervisar om bön säger han ”Sök och ni ska finna” (Matt 7:7).

Finns det något område i ditt liv där Jesus utmanar dig till uthållighet och sökande?