Onsdag 14 oktober: Bokrullen öppnas

Läs kapitel 6–8:5.

Lammet fick (i kap 5) en bokrulle i sin hand och Han är den som nu bryter vart och ett av dess sigill för att öppna den. Därmed uppenbaras vad som ska ske i de yttersta tiderna. Jämför gärna Jesu tal om den yttersta tiden i Matt 24 – vad är Jesu tilltal och uppmaning där?

Kanske ser det ut som om Gud har tagit sin hand ifrån historien och människan. Men Uppenbarelseboken börjar och slutar med Guds herravälde över historien. Han har allt i sin hand. Och det är hos Honom räddningen finns (7:10–12).

 

Den här veckan läser vi ur Uppenbarelseboken. Faktatexten och reflektionerna är skriven av Lena Harris, högskoleadjunkt, England.