Onsdag 13 maj: En Guds löften

Denna vecka läser vi ur Andra Samuelsboken. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Hanna Lundqvist, utvecklingskonsulent för EFS och Salts Bibelår.

Läs 2 Sam 7

Ska du bygga mig ett hus? Nej, jag ska bygga dig ett hus. Gud gör en ordlek av Davids önskan att bygga honom ett hus, han vänder det till ett löfte om att göra ett hus av Davids ätt.

Än idag är Guds löfte det samma. Genom Jesus – Davids son – är alla som tror del av ett andligt husbygge (1 Petr 2:5). Vi får be tillsammans med David (verserna 28–29): Du, Herre, min Gud, är Gud. Låt din välsignelse alltid vila över din tjänares hus.