Onsdag 12 augusti: 2 krön 9

Denna vecka läser vi ur Andra Krönikeboken. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Johanna Björkman, generalsekreterare för Salt – barn och unga i EFS.

Läs kapitel 9.

Salomon använder sin vishet för att människor i hans tjänst och närhet ska ha det bra. Kanske är det ett uttryck för hur Guds godhet präglar oss så att vi vill och kan ge vidare.

Vad är godhet för dig? Hur kan du visa på Guds godhet?

Skriv ner tre konkreta saker som du vill göra för någon annan och gör det.