Onsdag 11 mars: Läkarnas läkare

Denna vecka läser vi ur Lukasevangeliet. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Sussie Kårlin, präst i Förlösa-Kläckeberga församling

Läs kapitel 5-6:11.

Jesus botar sjuka. Här är det en lam man som kommer på fötter, en spetälsk man som blir frisk och en man med en obrukbar hand som får muskelstyrkan tillbaka. Varje helande är unikt utifrån vilken människa som berörs och hur Jesus bemöter dem. En man kastar sig ner och ber Jesus om hjälp, en bärs fram av sina vänner och en tredje ber inte ens om läkedom utan blir bara omsluten av Jesus omsorg. Vi fastnar lätt i resonemang kring om helandet beror av oss, vår dagsform, vår bön eller vår sjukdom – men vi behöver nog släppa taget om våra teorier för helanden sker på så olika sätt. Istället får vi bara be till Jesus:

I dag, Jesus, ber jag för de sjuka i min omgivning. Jag nämner dem vid namn och ber om att din kraft och läkedom ska beröra dem. Amen.