Onsdag 11 februari: Den första påsken och den tionde plågan

Läs kapitel 12–13

Påsk kommer från Pesach som betyder ”Gå förbi” och det är det som Gud här lovar att göra när han kommer som domare.

Vad får det för konsekvenser i ditt liv att Gud är domare?

Påsken är ju också den högtid som Jesus senare kommer att dö under – vad finns för likheter med Jesu död och den första påsken? Gud leder här israeliterna ut ur deras trygghet och vardag – finns det exempel i ditt liv där Gud har gjort liknande sak med dig? Vad lärde du dig om Gud då?