Onsdag 10 juni: Gemenskap

Denna vecka läser vi ur Predikaren. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Hanna Lundqvist, utvecklingskonsulent för EFS och Salts Bibelår.

Läs kapitel 4.

Gemenskapens gåva och ensamhetens gissel möter oss här. Människans behov av gemenskap och att ha någon vid sin sida i arbete och vila. Någon mer än sig själv att visa omsorg mot, som en motkraft till avund och förtryck.

Vilka människor fyller ditt liv, din strävan, med mening? Vem finns som hjälper dig upp när du faller och som du hjälper? Ta en stund i förbön för dessa och fråga Gud om det är någon du glömmer, som han vill påminna dig om.