Onsdag 1 juli: Amos 6–7

Denna vecka läser vi ur Amos och Mika. Faktatexterna och reflektionerna är skrivna av Ray Baker, bibellärare vid CredoAkademin Stockholm.

Läs Amos 6–7.

I går såg vi hur Israel döms för en falsk religiös trygghet. I detta avsnitt ligger fokus på Israels falska socialtrygghet (6:1–7) och deras falska militärtrygghet (6:8–14).

Avsnittet 7:10–17 är en parentes som handlar om ett utspel mellan Amos och legoprästen Amasja. Amasja, som tjänstgör i den synkretistiska helgedomen i Betel, ljuger för Israels kung om Amos och hans budskap. Han säger också åt Amos att sticka hem till Juda och lämna Israel i fred. Amos svarar att det var inte han själv som hittade på detta budskap; han var en enkel bonde med får och fikonträd när Gud kallade honom att profetera mot Israel. Avsnittet slutar med en ödesdiger profetia mot Amasja och hela Israel (7:17).

  • I Amos 7:1–9 presenteras tre symboler: en svärm gräshoppor, eld och ett lod. Vad betyder dessa metaforer?
  • I respons till uppenbarelsen om gräshopporna och elden ber Amos att Gud ska förbarma sig. Varför gör han inte det i respons till bilden om lodet?