Onsdag 1 april: Ära din kropp

Denna vecka läser vi ur Första och Andra Thessalonikerbreven. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Hanna Lundqvist, utvecklingskonsulent för EFS och Salts Bibelår.

Läs 1 Thess 4.

I Romarriket var kroppen i mångt och mycket ett redskap för njutning. Sexualitetens spelrum var stort och tillåtande i synnerhet för männen. Var och en skall lära sig att hålla sin kropp i helgd och ära skriver Paulus. En uppmaning som än idag får ses som ytterst aktuell i vårt ofta översexualiserade samhälle där utnyttjande och kränkning av andras och den egna kroppen förekommer varje dag.

Ära din kropp i dag, pyssla om den, rannsaka ditt förhållande till den.

Be för alla dem som idag får sin kropp kränkt av någon annan.