Måndag 9 mars: Var inte rädd

Denna vecka läser vi ur Lukasevangeliet. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Sussie Kårlin, präst i Förlösa-Kläckeberga församling.

Läs kapitel 1.

Såväl Sakarias som Maria får oväntat besök av änglar. Båda reagerar med rädsla och blir förskräckta vi mötet. Änglarna har viktig information att delge de båda men måste på grund av deras reaktioner först lugna Sakarias och Maria med orden ”Var inte rädd!”. När Gud arbetar – i det vardagliga eller i det övernaturliga – kan det verka konstigt och omöjligt men vi behöver inte vara rädda för det Gud gör. Rädsla finns inte i kärleken (1 Joh 4:18) och Gud är kärlek.

Vad är du rädd för? Vilken rädsla begränsar dig och din relation med Gud? Nämn det inför Gud. Han ser ditt liv och säger till dig: Var inte rädd!