Måndag 8 juni: Samla vishet

Denna vecka läser vi ur Predikaren. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Hanna Lundqvist, utvecklingskonsulent för EFS och Salts Bibelår.

Läs kapitel 1–2.

Predikaren är en som samlar och kallar samman. Vad har du samlat på dig av visdom under ditt liv? Vad träder fram för dig när du ser tillbaka?

Fundera över vad du tror att predikaren menar med att allt är tomhet? Finner du hans ord deprimerande eller tröstande?