Måndag 7 september: Hälsning och inledning

Läs kapitel 1–2

Här ser vi hur Jesuscentrerad Paulus är. Snacka om att lägga ribban för ett brev. Det är tydligt att det handlar om Jesus. På de nio första verserna nämner Paulus Jesus Kristus nio gånger. Första Korinthierbrevet är ett av Paulus mest Jesuscentrerade brev. Alla frågor behandlas utifrån hans förståelse av vad det innebär att följa och tillhöra Jesus.

Lägg märke till hur Paulus hälsar församlingen. När vi nu fortsätter att läsa brevet så är denna inledning viktig. För som vi redan varit inne på så är där en massa problem i församlingen och man kan verkligen prata om kaos och kris. Men trots att Paulus vet om detta så skriver han ändå att de är Guds församling och heliga i Kristus Jesus. Han talar om deras identitet och deras tillhörighet trots att de misslyckas leva upp till den kristna moralen och livsstilen. Jag tror Paulus gör helt rätt här.

Om man ska tillrättavisa någon eller om man vill forma någon i en riktning, då är det bäst att börja med identitet och tillhörighet först och sen vilka konsekvenser det får i våra handlingar.

Hur gör vi detta i våra församlingar?

Denna vecka läser vi ur Första Korinthierbrevet. Faktatexten och de dagliga reflektionerna är skrivna av Daniel Svensson, präst i Ansgarskyrkan i Linköping.