Måndag 7 december: Evangeliet presenteras och syndens konsekvenser

Läs Rom 1–2.

Kärnverserna 1:16–17 säger att evangeliet tar bort skam, är en levande kraft som kan rädda ALLA som tror. Det skedde i historien, först för judar sedan till alla andra folk (hedningar). Har det någon betydelse för dig i dag?

Evangeliet uppenbarar en rättfärdighet från Gud som vi får genom tron, men Guds vrede uppenbaras från himlen genom att Gud låter mänskor följa sin begär. Djupast sett är det att dyrka det skapade istället för Skaparen. Guds vrede som drabbar oss är att vi får ta konsekvenserna av inte följa Guds vilja, ”synden straffar sig själv”.

Grundproblem är vår ovilja att låta Gud vara det centrum han ska vara. ”De har haft kunskap om Gud men inte ärat honom som Gud eller tackat honom” (1:21) I stället har vi valt skapade ting som våra ”gudar”. Gud får inte kontrollen över våra liv i stället ordnar vi andra ting att leva för. Vi ”dyrkade och tjänade det skapade i stället för skaparen” (1:25) Vi måste ha något att ”tillbe”, leva för. Grunden för alla livsval är en livslögn, ett falskt trossystem där något vid sidan av Gud får ge oss det liv och glädje som bara Gud kan ge. Något vid sidan av Jesus blir vår ”frälsare”, vår ”rättfärdighet” något som vi tror gör oss goda och accepterade.

Kan du ta till dig det eller målar Paulus i för svarta penseldrag?

 

Denna vecka läser vi ur Romarbrevet. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Nils J Lundgren, präst i Nordmalings församling.