Måndag 6 juli: Joel 1

Denna vecka läser vi ur Joel, Obadja och Jona. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av LarsOlov Eriksson, lektor på Johannelunds teologiska högskola.

Läs Joel 1.

Inledningen på Joels bok är en anklagelse mot Israels folk, och inte minst folkets ledare uppmanas att klaga och sörja på grund av de plågor som drabbar landet. Mot det som hemsöker hjälper inget annat än Guds ingripande. Om dessa ord var riktade till dig hur skulle du reagera?