Måndag 6 april: Lyssna!

Denna vecka läser vi ur Femte Mosebok. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Jonathan Andersson, kursföreståndare Bibellinjen, Hjälmareds folkhögskola.

Läs 4:1–40.

Det finns ett allvar i den sorg som ryms i uttrycket att Gud är en svartsjuk Gud. Jag är den som har skapat dig, älskat dig, burit dig och talat till dig. Varför har du slutat lyssna till mig?

När du blir stilla och minns tillbaka. Vad är det som gjort att du har stängt ditt hjärta för Gud och vad är det som öppnar upp det på nytt?

Mose vill också i den här predikan som han håller påminna oss om att Gud är en barmhärtig Gud som inte skall överge oss. Ta med dig de orden under den här dagen.