Måndag 5 oktober: Guds dom över Nineve

Läs Nahum 1–2. Läs gärna texten genom att först hoppa över avsnitten som riktas till Juda (1:12-13; 1:5; 2:2). Märk hur domen mot Nineve gradvis trappas upp. Gå sedan tillbaka och läsa verserna som riktas till Juda och se med vilken tröst Gud talar till sitt förbundsfolk.

Herren presenteras här som en mäktig krigare med naturkrafter i sin arsenal. Men samtidigt är Gud god – att Gud också är sen till vrede och väldig i styrka är inget tecken på svaghet, utan på hans stora barmhärtighet.

  • Vilka metaforer används i texten för att beskriva den kommande domen över Nineve?
  • Hur skulle det kännas att höra Gud säga “nu vänder jag mot dig” på domedagen?
  • Vilken tröst kan troende människor ha att det inte blir så?

 

Den här veckan läser vi ur Nahum, Habackuk och Sefanja. Faktatexterna och reflektionerna är skrivna av Ray Baker, bibellärare vid CredoAkademin Stockholm