Måndag 31 augusti: Klag 1:1-11

Denna vecka läser vi ur Klagovisorna. Faktatexterna och reflektionerna är skrivna av Ray Baker, bibellärare vid CredoAkademin Stockholm.

Läs Klagovisorna 1:1-11.

Texten betonar hur folket kommer till insikt om att skulden för den svåra situationen inte ligger först och främst på de babyloniska fienderna, utan på sin egen synd.

  • Vem är “hon” som står i fokus i 1:2-8?
  • På vilket sätt tar människor – och även nationer – Guds godhet för givet?