Måndag 30 november: Att undvika tummande

Läs kapitel 1.

Daniel levde i det babyloniska samhället, omgiven av dess kultur och seder. Ändå var han noga med att inte tumma på sin trofasthet mot Gud, och han var noga med att visa stor omsorg om kammarherren: Daniel visste att Herren skulle se till att deras fysik bibehölls trots den fattiga kosten, men han ville lugna kammarherren: ”Gör ett försök med oss i tio dagar …”.

Finns det tillfällen i ditt liv då förväntningarna från omgivningen varit annan än det Gud lagt på ditt hjärta?

Finns det tillfällen då du behöver vara extra tydlig med din trosuppfattning, samtidigt som du behöver visa en större omsorg med människor som har en annan tro? Är det svårt?

 

Denna vecka läser vi ur Daniels bok. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Sofie Siverman, insamlingsinformatör EFS kansli i Uppsala.