Måndag 3 augusti: Gud den helige

Denna vecka läser vi ur Första Krönikeboken. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Jens Gunnarsson, student vid Johannelunds teologiska högskola.

Läs 1 Krön 13 och 15.

Mose hade föreskrivit att templets heliga föremål endast skulle bäras av leviter och inte röras ”ty då skall de dö” (4 Mos 4:15). När Ussa av ett misstag rör vid arken faller han död ner, och David tar anstöt av att Gud handlar så.

Vår tids humanism, som sätter människan i tillvarons centrum, har likaså svårt för att acceptera Guds suveräna handlande och okränkbara helighet – har du också svårt för det? Varför?