Måndag 29 juni: Amos 1–2

Denna vecka läser vi ur Amos och Mika. Faktatexterna och reflektionerna är skrivna av Ray Baker, bibellärare vid CredoAkademin Stockholm.

Läs Amos 1–2.

Profeten Amos framför först utlåtanden om Guds dom över alla Israels grannländer: Damaskus, Gaza, Tyros, Edom, Ammon och Moab. Lägg märke till att motiveringen för domen är brott mot mänskliga rättigheter: våld, slaveri, svek och att de har utnyttjat de svaga och fattiga. Dessa hedniska nationer, som inte hade fått Mose lag, skylls bara för det de borde ha förstått utifrån den naturliga lagen och anklagas inte för att ha brutit mot Guds lag.

Man kan nästan ana hur Israel gottade sig när Gud uttalar sin dom över de hedniska grannationerna. Men när Guds fokus vänder till tvillingsnationen Juda lär det bli för nära för komfort. Till sist fokuserar Gud på Israels synd i resten av boken.

Hur kan Guds dom över synd visa att Gud bryr sig om människor?