Måndag 28 september: Gud kallar och rustar

Läs Hes 1–3

Läs Hesekiels kallelse, den kan styrka oss i vår kallelse, för Gud är densamme. Innan du läser kapitlen i sin helhet ta en stund och fundera vad Hes 2:1-2 säger om Gud.

Vad gör orden med Hesekiel, och därefter i förlängningen vad gör orden Gud med dig?

 

Den här veckan läser vi ur Hesekiel. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Susanne Wikström, präst i Luleå domkyrkoförsamling.