Måndag 28 december: Kärleksfulla förmaningar

Läs 1 Tim 1.

Paulus framhåller vikten av att målet när vi förmanar varandra är ett rent hjärta, gott uppsåt och en uppriktig tro. Att tala om för en person att hennes levnadssätt är skadligt utan att såra kräver mycket ödmjukhet och kärlek. Och att det är förberett i bön. Annars blir det bara tomt prat och det är risk att budskapet blir för svårt och jobbigt för att tas emot.

Har du erfarenhet av att en person förmanat en medmänniska? Vilken utgångspunkt hade den ”förmanande”? Hur togs det emot? Om inte, kan du tänka dig in hur du själv skulle agera eller reagera?

Det har gått nära 30 år sedan Paulus mötte Jesus på vägen till Damaskus, Apg 9:1–9, men han glömmer aldrig sin historia. Han använder den för att påminna brevets mottagare om att löftet om nåden är att lita på och ”värt att helt ta till sig”. Inte bara höra och förstå – vi behöver ta det till oss helt och fullt.

Kommer du ihåg ditt första möte med Jesus? Kanske var det överrumplande som för Paulus eller så kom Jesus smygande? Vilket det än var så möter Herren oss på det sättet vi behöver och kan ta till oss. Kanske behöver du påminnas om det mötet och vad det gjorde för dig? Be Gud om att påminna dig om löftet om nåden så att du kan ta det till dig på nytt och helt och fullt.

Denna vecka läser vi ur Första och Andra Timotheosbreven. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Sofie Siverman, projektledare för insamling, EFS.