Måndag 4 januari: Frälsningen är ett maktskifte

Läs Kol 1.

Tro, hopp och kärlek hos församlingen är det Paulus lyfter fram som karaktäristiskt när han beskriver dem i inledningen.

Hur visar vi som kristna vår tro, vårt hopp och kärlek gentemot andra? Hur ser det ut i ditt liv? I din församling?

Paulus sammanfattar evangeliet: Han har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike, och genom Sonen har vi friköpts och fått förlåtelse för våra synder. (vers 13-14) Här beskrivs frälsningen som ett maktskifte – vi kan sägas ha bytt medborgarskap i Jesus och är nu medborgare i Guds rike. Paulus talar om tacksamheten över detta.

Ta en stund i bön och tacka Gud för det han gör i ditt liv – både stort och smått!

Lidandet för evangeliet tar Paulus också upp i detta kapitel. Han satt i fängelse och led väldigt påtagligt. På många platser i världen lider kristna i dag på liknande sätt. Be gärna för alla som lider för sin kristna tro och fundera över: Hur kan lidande för evangeliet se ut i Sverige i dag?

Denna vecka läser vi ur Kolosserbrevet. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Linnéa Vikström, präst i Hortlax församling.