Måndag 27 juli: Jak 1:1–18

Denna vecka läser vi ur Jakobsbrevet. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Carl Skarin, präst i EFS-kyrkan Ängelholm.

Läs Jak 1:1–18.

Vad har du mött för prövningar i ditt liv, och hur har de påverkat din tro? Har de skapat en fastare tro, tvivel eller både och?

Finns det något speciellt som du upplever skapar frestelser i ditt liv, och hur kan du skapa avstånd till det så att synden inte får fäste?