Måndag 25 maj: Att tro på något konkret

Denna vecka läser vi ur Johannesbreven. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Charlotta Nordström, styrelseledamot Salt och student vid Johannelund.

Läs 1 Joh 1.

I de första verserna beskriver Johannes Jesus som något konkret, något vi har sett, hört och tagit på. Han är inte någon som bara finns i tanken eller som sitter uppe i himlen långt bort ifrån oss. Hur konkret är Jesus för dig?

Gud är ljus och om vi vill leva med honom så behöver vi också vandra i ljuset. I ljuset får vi bekänna alla våra synder eftersom det inte finns någon plats för mörkret och lögnen i ljuset. Om vi bekänner våra synder för honom så har Gud lovat att förlåta oss för våra synder. Finns det något du behöver bekänna inför Gud och be om förlåtelse för?