Måndag 25 januari: Esra 7-8

Läs kapitel 7–8.

  • Finns det något vi kan lära av Esra som person och ledare?
  • Hur hanterar du motgång respektive framgång?
  • Finns det något som är omistligt för dig i din relation till Gud? Vad i så fall och varför?

 

EFS och Salts bibelår avslutas med läsning i Esras bok. Faktatexten är skriven av Johan Lundgren och reflektionsfrågorna är skrivna av Tin Mörk.