Måndag 24 augusti: Jeremia 1

Denna vecka läser vi ur Jeremia. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av LarsOlov Eriksson, lektor på Johannelunds teologiska högskola.

Läs kapitel 1.

Profeten får sin kallelse som ganska ung. Hur berättar profeten när han ser tillbaka? Vad säger det om den starka upplevelsen? Och vad är det han ska predika?

Hur har du upplevt kallelsen/kallelser från Herren? Fundera på sammanhang, vad som sades, vad som inte sades och så vidare. Om det var tillfälligheter som gjorde att det blev som det blev, vad innebär det?