Måndag 23 november: Templet ska byggas upp

Läs Haggaj 1–2

Hur mycket tid lägger du på Gud och er relation i förhållande till annat som tillfredsställer dig? Kan du förändra hur det ser ut? På vilket sätt?

Att vårda sin gudsrelation innebär här innebär att Gud ska ge det han hållit tillbaka. Det är svårt att veta vad det har för betydelse i ditt liv men fundera på hur du vårdar din gudsrelation.

Denna vecka läser vi ur Haggaj, Sakarja och Malaki. Faktatexterna och reflektionerna är skrivna av Johanna Björkman, generalsekreterare för Salt  barn och unga i EFS.