Måndag 23 mars: Kallelse

Denna vecka läser vi ur Galaterbrevet och Efesierbrevet. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Hanna Lundqvist, utvecklingskonsulent för EFS och Salts Bibelår.

Läs Gal 1–2

Här beskriver Paulus sin kallelse och sitt uppdrag, inte i konkurrens till de andra apostlarna och ändå med en tydlig poängtering av att han är sänd till en särskild grupp. Vilken grupp är du sänd till?

Dagens trosbekännelse:
Så långt jag ännu lever här i världen lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och offrat sig för mig. Jag kastar inte bort Guds nåd: om lagen hade kunnat ge rättfärdighet hade ju Kristus inte behövt dö. (Gal 2:20–21)

Vad betyder denna vers för dig idag? Vad är det att inte kasta bort Guds nåd i ditt liv?