Måndag 23 februari: Att skrivas in …

Denna vecka läser vi ur Fjärde Mosebok. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Hanna Lundqvist, utvecklingskonsulent för EFS och Salts Bibelår.

Läs kapitel 1

Jesu födelse startar också med en folkräkning och innan intåget i det förlovade landet (himlen) räknas Gudsfolket in igen då böckerna öppnas. Guds folk växer i tusenden och varje namn tecknas upp.

Ta en stund och reflektera över alla människor som gått före, folket där i öknen, de första kristna, de som höll en sann tro levande under mörka medeltiden och så vidare.
Vad är Guds folkets uppgift idag?