Måndag 22 juni: En vagn av eld

Denna vecka läser vi ur Andra Kungaboken. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Hanna Lundqvist, utvecklingskonsulent för EFS och Salts Bibelår.

Läs kapitel 2:1–18.

Det kan vara tungt att axla en föregångares mantel, kanske särskilt om manteln legat på en Gudsmans axlar. Elisa vet detta och vägrar att släppa iväg Elia. ”Så sant Herren lever och så sant du lever, jag lämnar dig inte.” När sedan Elia ber honom nämna vad han önskar ber han om dubbla arvslotten av Elias ande.

Det är en tänkvärd tanke att vår ande innehåller en arvslott. Att det går att ärva oss inte bara när det gäller materiella tillgångar utan även själsliga och andliga. Vilket blir det arv du lämnar efter dig? Har du ärvt någon?