Måndag 21 december: Gudsfruktan är grunden till all vishet

Läs kapitel 1 och 3.

Ordspråksboken presenterar sig själv här. Den förklarar sitt syfte: att ”Ge de oerfarna vett och de unga kunskap och rådighet” och påvisar att ”Gudsfruktan är kunskapens begynnelse”. Detta är i stort vad de nio första kapitlen vill markera.

”Med vishet lade Herren jordens grund, han spände upp himlen med insikt.
Hans kunskap öppnade djupets flöden och fick molnen att fälla sin dagg.
Bevara omdöme och klokhet, min son, släpp dem inte ur sikte …
Ty Herren skall ge dig tillförsikt 
och bevara din fot för snaran.”
Ords 3:19-21, 26.

Hela skapelsen är baserad på Guds vishet och kunskap. Tänk att ha denna källa av vishet och kunskap att tillgå i våra liv. Gud vill vara vår rådgivare och stöttepelare. Han vill att vi ska ”binda visheten som ett smycke runt vår hals och tänka på Honom vart vi går”. Det är på det sättet vi kan bevaras från ovisa beslut och undvika att hamna på fel vägar.

Ta en stund och fundera på vad det innebär i olika delar av ditt liv. Till exempel när det gäller familjen, arbetslivet, fritiden och förhållandet till dina vänner. Finns det någon situation Gud utelämnas från olika beslut i ditt liv?

 

Denna vecka läser vi ur ordspråksboken. Faktatexten och reflektionerna är skrivna av Sofie Siverman, projektledare för insamling, EFS kansli Uppsala.